Publikationen

zurück
G. Paar ,  C. Traxler ,  P. Caballo Perucha ,  A. Bauer ,  M. Klopschitz ,  L. FritzR. Nowak ,  J. Ocón Alonso (2021)

3D Ground Truth For Simulating Rover Imagery 3D Vision Testing

Wo ist die Publikation erschienen?

European Science Congress (EPSC) 2021

Forschungsthemen

Forschungsgruppe

Lösungen

DOI